Gør samfundet unge syge? - Identitetsdannelse i det senmoderne samfund

Gør samfundet unge syge? - Identitetsdannelse i det senmoderne samfund

By Nikoline Pedersen

  • Release Date : 2017-04-07
  • Genre : Social Studies
  • FIle Size : 252.37 MB
Download Now
The file download will begin after you complete the registration. Downloader's Terms of Service | DMCA

Description

Gør samfundet unge syge? - Identitetsdannelse i det senmoderne samfund “Gør samfundet unge syge? Ungdom i det senmoderne samfund” har et psykologifagligt fokus. Her stilles spørgsmålet “Kan man ændre sine mønstre?”.
Læseren præsenteres for kendetegn ved det senmoderne samfund og skal beskæftige sig med mere dybdegående teorier om psykiske lidelser som angst, depression og spiseforstyrrelser. 
Læseren skal lave en brochure og producere videoer og får samtidigt mulighed for at prøve psykologiske tests.
Opgaverne lægger op til, at læseren er medproducerende og anvender sin viden om ungdom og senmodernitet til en udvidet forståelse af mistrivsel og psykiske lidelser blandt unge.
“Gør samfundet unge syge? Ungdom i det senmoderne samfund” kan anvendes i undervisningen i psykologi C og B på VUC, HF og STX.

Kernestof
Stx, hf og hfe
Psykologi C
⁃ redegøre for centrale psykologiske teorier og undersøgelser
⁃ Udvælge og anvende relevant psykologisk viden på konkrete problemstillinger og aktuelt stof og kunne forholde sig kritisk til denne viden på et fagligt grundlag
⁃ inddrage forskellige perspektiver til forklaring af psykologiske problemstillinger
⁃ vurdere betydningen af kulturelle faktorer i forhold til menneskers adfærd
⁃ formidle psykologisk viden med et fagligt begrebsapparat på en klar og præcis måde.

Stx, hf og hfe
Psykologi B

⁃ redegøre for og kritisk forholde sig til centrale psykologiske teorier, begreber og undersøgelser og kunne forstå dem i en historisk-kulturel kontekst
⁃ udvælge og anvende relevant psykologisk viden på konkrete problemstillinger og aktuelt stof og kunne forholde sig kritisk til denne viden på et fagligt grundlag
⁃ vurdere betydningen af historiske og kulturelle faktorer i forhold til menneskers adfærd
⁃ inddrage forskellige perspektiver til forklaring af psykologiske problemstillinger, herunder kunne placere psykologisk teori i en videnskabsteoretisk ramme.

keyboard_arrow_up